• Standardni kontejner

  Sa otvorenim gornjim delom, pogodan za upotrebu na vozilima koje imaju ugrađen sistem za manipulaciju sa kontejnerima. Kontejner služi za odlaganje i transport šuta, otpada velike zapremine itd...

  Pogledaj detalje

 • Abrol kontejneri sa otvorenim
  gornjim delom

  pogodni su za sakupljanje različitih vrsta otpada kao što su šut, industrijski otpad, kartonski otpad itd. Standardna obeležja konstrukcije su dvokrilna vrata na stražnoj strani....

  Pogledaj detalje

 • Poklopac sa mehanizmom za
  podizanje / klizni poklopac.

  razvijen za abrol kontejnere ovaj vodootporni poklopac sastoji se od jedinstvene metalne ploče koja je uzdužno pričvršćena šarkama za jedan od zidova kontejnera...

  Pogledaj detalje

 • Galvanizovani kontejner sa točkovima
  1100 litara

  usaglašen sa EN840-3; čvrst kontejner velike zapremine, napravljen od toplo pocinkovanog čelika radi zaštite od korozije. Pogodan je za upotrebu na kamionima za smeće koji imaju istovarni sistem. Radi lakšeg rukovanja kontejner poseduje 4 okretna točka sa gumenom presvlakom...

  Pogledaj detalje


 • Kontejneri sa utovarnom platformom

  Kontejner ima otvoren gornji deo. Poseduje mehananizam za pražnjenje sa utovarnom platformom (siguran sistem zatvaranja) u nivou poda zbog lakšeg punjenja...

  Pogledaj detalje